ÕHTUPALVUS

ÕHTUPALVUS

15/07/2019 19:00

Tartu Jaani kirik

SADA KUUD, KOLMANDIK IDA
SADA KUUD, KOLMANDIK IDA
June 28, 2019
ÕHTUPALVUS
BAROKK-FOLK-KUNST
June 28, 2019

Esineja: Ansambel Svetilen (Venemaa)

SvetilenAnsambel Svetilen pakub kuulajale sissevaadet traditsioonilisse Vene ortodoksi muusika maailma. Aastal 1989 aastal asutatud kollektiivi missiooniks on vanavene koorilaulu esitamine, edendamine ja tutvustamine laiemale üldsusele. Rahvusvaheline edu tuli kollektiivi juurde 1995. aastal Ungaris “Musica Mundi” konkursil, kus pälviti esimene koht. Peale seda on ansambel andnud lugematul arvul kontserte USAs ja erinevates Euroopa riikides ning võitnud mitmeid auhindu. Ansambli repertuaar esindab nii vanavene kiriklikku kui ka ilmalikku a cappella laulutraditsiooni, kuid vahel kasutatakse saateks ka autentseid instrumente nagu gusli ja rataslüüra. Viimaste aastaste kavades püüab kollektiiv juhi Dmitri Garkavi eestvedamisel ühendada arhailist kirikumuusikat kaasaegsete muusikaliste traditsioonidega, luues eksperimentaalseid kompositsioone erinevates stiilides, mis tekitavad laialdast huvi ning võimaldavad rahvamuusikat populariseerida.