VARIATSIOONID PÄRSIA TEEMAL

VARIATSIOONID PÄRSIA TEEMAL

12/07/2019 19:00

Tartu Jaani kirik

MOZART & SÕBRAD
MOZART & SÕBRAD
June 28, 2019
KLANGKUNST / KÕLAKUNST
KLANGKUNST / KÕLAKUNST
June 28, 2019

Esinejad: Ansambel HaftCraft (Belgia): Ana Naqe − sopran, Bert Helsen − fagott, Philip Handschoewerker − viiul, Maria-Elena Boila − viiul, Katelijne Onsia − vioola, Lesya Demkovych − tšello
Kavas: Radman, Kashani, Taremi, Westerlinck, Vähi (esiettekanne), Mofakham, Osqueezadeh

HaftCraft

Fagott ei saa populaarsuselt võistelda enamike teiste sümfooniaorkestri pillidega, seda isegi mitte XXI sajandil. Belgia Rahvusliku Sümfooniaorkestri solistid Bert Helsen ja Filip Neyens otsustasid kokku panna ansambli, kus oleks juhtiv roll just neil pillidel ning kus oleks võimalik demonstreerida fagoti ja kontrafagoti erinevaid kõlavärve ja vägevust. Ansambel HaftCraft alustas aastal 2014 erinevates septetina, mis moodustus fagotist, kontrafagotist ja keelpillikvintetist (samuti Belgia Rahvusorkestri liikmed). HaftCraft on alates aastast 2014 andnud kontserte Belgia, Hollandi, Hiina, Iraani… prestiižsetes kontserdisaalides.

Programmis “Variatsioonid Pärsia teemal” on ühendunud Iraani traditsiooniline ja Lääne klassikaline muusika. Selles moodustavad muusikalise koe sopran, fagott ja keelpillikvartett. Ana Naqe soprani eriline kõlavärv ning farsikeelne laul jutkui jutustavad iidseid Pärsia lugusid ja muinasjutte, kutsuvad aegade tagant esile tuhmuma kippuvaid mälupilte.

Peeter Vähi esiettekandele tulev teos “Umar Hajjam on kõnelnud…” (Omar Khayyam Has Spoken…) põhineb Umar Hajjami farsikeelse “Ruba’iyati” Edward FitzGeraldi ingliskeelsel tõlkel. “Üheksa sajandit tagasi elanud pärsia poeedi, filosoofi ja astronoomi Umar Hajjami värssides ühinevad sufism, epikuurlus, pessimism, nihilism, fatalism… Ja veini ülistamine mõjub islami kontekstis lausa pühaduseteotusena. Luua muusikat neile mitmekihilistele ja vastuolulistele tekstidele osutub suureks väljakutseks”, on helilooja öelnud kaks kuud enne teose valmimist.

Pressiarvistused:
… teine kontsert kandis pealkirja “Variatsioonid Pärsia teemal” ning seal astus üles kuueliikmeline ansambel HaftCraft Belgiast. Kontsert koosnes valdavalt Iraani päritolu heliloojate muusikast, mille hulgast paljud teosed on üles ehitatud farsikeelsetele tekstidele. See, et HaftCraftis mängivad professionaalsed muusikud, oli selge esimesest hetkest. /…/ Vähi uudisteose juhatasid sisse fagotihelid. Jällegi tundsin, et olen täielikult ansambli lummuses: kuueliikmelise ansambli… koostöö sujus perfektselt. Üksteisele reageeriti kohe, ükski noot polnud mängitud juhuslikult. Kadeduseta lasti üksteisel soleerida. Järsku läks teos üle idamaiseks tantsuks, mida ilustasid kirikupõrandal paljajalu seisva solisti deklamatsioonid. Ning ingellike viiulihelide saatel oligi käes teose lõpp. Publik vakatas. … siis julgeti plaksutada. Publik oli võlutud ja tänulik, sisimas soovisid kuulajad, et teos oleks natuke kauem kestnud. … kahtlen, kas maailmas on veel mõni kollektiiv, kes suudab teost võrdväärselt esitada. (Anete Sammler, Sirp, 19.07.19, artikkel tervikuna)

Была на фестивале и премьера вокального опуса Пеэтера Вяхи – Omar Khayyam Has Spoken… (в программе вечера иранской музыки, представленной бельгийским ансамблем HaftCraft). Этот ориентальный опус разнообразен по средствам выражения (у Вяхи особые связи с Востоком). В партии босоногой солистки текст Хайяма (из «Рубайят») и пелся, и декламировался, так что музыка эстонского композитора и стихи персидского поэта (по совместительству, кстати, философа, математика и астронома) то объединялись, то обособлялись. (Irina Severina, Da capo al fine, 09.08.19, Venemaa, artikkel tervikuna)